организации одесса

  • 1
  • 2

Školení první pomoci

V rámci programu vzdělávání zaměstnanců a zkvalitňování poskytovaných služeb u našich klientů proběhl ve dnech 25. a 26. září 2017 zdravotnický kurz první pomoci.

Školení se zúčastnili naši zaměstnanci pracující na pozicích ostrahy a recepčních v objektu GSA (European Global Navigation Satelitte Systems Agency). Celá vzdělávací akce se uskutečnila pod vedením profesionálních lektorů ze společnosti CS Solutions Group s.r.o. Cílem tohoto školení byla příprava pracovníků ostrahy a recepce na poskytování první pomoci a mimořádné události s velkým počtem zranění.

Číst dál: Školení první pomoci

Školení asertivity a komunikačních dovedností

V rámci programu vzdělávání zaměstnanců a zkvalitňování poskytovaných služeb u našich klientů proběhlo ve dnech 22. a 24. srpna 2017 školení „Trénink komunikačních dovedností a řízené komunikace“. Školení se zúčastnili naši zaměstnanci pracující na pozicích ostrahy a recepčních v objektu GSA (European Global Navigation Satelitte Systems Agency).

Celá vzdělávací akce se uskutečnila pod vedením lektora Ing. Jana Deckera, CSc. Cílem tohoto školení byla příprava pracovníků ostrahy a recepce na případné krizové situace, s nimiž se mohou při výkonu služby setkat.

Číst dál: Školení asertivity a komunikačních dovedností

исскуство

сайт с нуля