организации одесса

  • 1
  • 2

General Data Protection Regulation

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti.

Zajistěte si lepší přehled o to co se děje ve Vaší společnosti s daty a osobními údaji. Například i to, jak s nimi zacházejí Vaši zaměstnanci a jak eliminovat riziko jejich zneužití. Okamžitě Vás upozorníme na možné hrozby a zajistíme také důkazy pro případ dokazovaní a konfrontace s ÚOOÚ. V rámci nového nařízení GDPR nabízíme komplexní služby od školení, poradenství až po řešení bezpečnostního auditu zaměřeného na práci s osobními údaji a jejich návaznost na GDPR.

Číst dál: General Data Protection Regulation

Vzdělávací centrum

Jednou z dceřiných institucí mateřské společnosti ABAS IPS Management je vzdělávací centrum ECES Institut, s. r. o. Bylo založeno jako druhá samostatná organizační složka poskytující vzdělávací služby se zaměřením na bezpečnostní problematiku. Její předchůdkyně již dlouhodobě působí   ve Slovenské republice pod názvem ECES, s. r. o. Vzdělávací centrum ECES Institut je akreditováno jako zařízení k provádění rekvalifikace zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a vlastní také oprávnění k realizaci „Přípravného kurzu k získání odborné způsobilosti“. Udělené akreditace Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže České republiky jej opravňují k vedení individuálních, skupinových i kombinovaných forem odborných kurzů a vzdělávacích programů. Výše uvedené služby poskytuje nejenom zaměstnancům zřizovatele, ale všem zájemcům z řad veřejnosti.

Číst dál: Vzdělávací centrum

сайт с нуля