организации одесса

  • 1
  • 2

Vzdělávací centrum

Jednou z dceřiných institucí mateřské společnosti ABAS IPS Management je vzdělávací centrum ECES Institut, s. r. o. Bylo založeno jako druhá samostatná organizační složka poskytující vzdělávací služby se zaměřením na bezpečnostní problematiku. Její předchůdkyně již dlouhodobě působí   ve Slovenské republice pod názvem ECES, s. r. o. Vzdělávací centrum ECES Institut je akreditováno jako zařízení k provádění rekvalifikace zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a vlastní také oprávnění k realizaci „Přípravného kurzu k získání odborné způsobilosti“. Udělené akreditace Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže České republiky jej opravňují k vedení individuálních, skupinových i kombinovaných forem odborných kurzů a vzdělávacích programů. Výše uvedené služby poskytuje nejenom zaměstnancům zřizovatele, ale všem zájemcům z řad veřejnosti.

Číst dál: Vzdělávací centrum

Pre-screening – bezpečnost v oblasti lidských zdrojů

Ivo Popardowski I Stále častěji se v České republice setkáváme s novou problematikou, jejíž odborné pojmy jsme převzali po vzoru USA a mnoha zemí západní Evropy. Jedná se zejména o tzv. pre-employment screening a employment screening. Činnosti, které v sobě obě pojmenování skrývají, jsou dnes zaměstnavateli obecně chápány jako standardní a nutný způsob zajišťování prevence vnitřní bezpečnosti firmy, a to především v oblasti její personální politiky.

U prvního sousloví se jedná se o prověření uchazeče o zaměstnání před vlastním přijetím do pracovního poměru, druhý charakterizuje prověřování již zaměstnaných pracovníků. Ukáže-li se totiž, že volba zaměstnance byla podceněna či dokonce špatná, rozchod s ním může firmě přinést značné problémy.

Číst dál: Pre-screening – bezpečnost v oblasti lidských zdrojů

Další články...

  1. Zvyšování odbornosti

сайт с нуля