Kurz asertivity a komunikačních dovedností

Osvojte si základní poznatky z chování lidí. Využijte vylepšenou formu komunikace k dosažení svých cílů. Asertivitou a novou komunikací si osvojíte způsoby a získáte řadu tipů, jak pracovat na vlastním dlouhodobém úspěchu v profesním i osobním životě. Současně získáte dovednosti, díky kterým rozpoznáte manipulaci a způsoby, jak se jí ubránit.

Popis kurzu Poptat kurz

Tento kurz připraví zaměstnance na případné krizové situace, s nimiž se mohou v průběhu jejich činnosti setkat. Důraz je kladen na formy komunikačních dovedností, a to jak ve verbální, tak i v neverbální formě. Účastníci kurzu si osvojí některé základní komunikační principy a jsou schopni rozeznávat případné krizové stavy. Součástí kurzu je i vlastní nácvik na modelových situacích. Účastníci kurzu mají také možnost seznámit se s manipulací a obranou proti manipulativním technikám.

Základní oblasti přípravy:

Školení

  • Reprezentace jednotlivce a společnosti
  • Verbální komunikační dovednosti
  • Neverbální komunikační dovednosti
  • Krizová komunikace
  • Manipulace a obrana proti ní
  • Základy společenské etikety