Poradenské a konzultační služby v oblasti bezpečnosti

V oblasti bezpečnosti jsme jako ryba ve vodě. Takřka třicet let zkušeností je základem pro znalost a definici celé řady rizik a bezpečnostích situací. V dané oblasti, firmě, objektu či procesu umíme rozpoznat celková i dílčí bezpečnostní rizika a následně určit i důvod jejich vzniku. Společně nastavíme postup, metody a technologie k jejich zvládnutí a eliminaci. Součástí bezpečnostního auditu může být nejen nové zadání, ale také rozbor toho stávajícího s důrazem na jeho optimalizaci nejen v nákladové, ale také efektivní rovině.

Více informací Poptat službu

Bezpečnostní audit

Pasportizaci bezpečnostních prvků fyzické a technické ostrahy

Kategorizaci objektů podle rizik do skupin a jejich bazální unifikace

Návrh technické inovace a jeho integrace do managementu rizik

Optimalizace nákladů

Efektivní rozdělení odpovědnosti a procesů

Zohlednění objektu v rámci pohledu kritické infrastruktury a měkkých cílů

Zohlednění zákona o GDPR v navrhovaném projektu

Finální návrh projektu integrované ostrahy