General Policing

Výcvikový program General Policing připravuje účastníky pro práci v policejních sborech. Je zaměřen na činnosti při zajištění veřejného pořádku, zvládání problematických situací včetně protestů a demonstrací, prevenci kriminality, ale i základní činnosti při vyšetřování trestných činů.

Popis kurzu Poptat kurz

Absolventi tohoto kurzu budou dokonale připraveni pro práci v pořádkových jednotkách policie, k hlídkové službě i k součinnosti se specializovanými policejními a vojenskými složkami. Budou schopni kontrolovat osoby, kontrolovat objekty včetně rizikových situací, budou schopni vykonávat činnosti při zajištění dopravní bezpečnosti. Budou znát základy trestního práva, služební zákon i etický kodex policejních sborů. Budou schopni spolupracovat s veřejností i jinými ozbrojenými složkami.

Absolventi vyšších úrovní budou schopni vést policejní týmy, řídit hlídkovou činnost a preventivní akce, plánovat a řídit bezpečnostní operace při mimořádných událostech, zpracovávat reporting a policejní statistiky.

Základní oblasti přípravy:

General Policing – Level 1

 • První pomoc
 • Úvod do problematiky policejní práce- cíle, povinnosti, činnosti, úvod do právního povědomí, zákonná oprávnění k použití chvatů a hmatů, donucovacích prostředků, jednání v krajní nouzi
 • Oprávnění policisty – Postavení policisty v rámci legislativy ve službě i mimo službu, omezení práv a svobod občana, perlustrace, oprávnění vstupu do soukromého objektu apod., etický kodex policisty
 • Hlídková služba
 • Vstupy do objektů, kontrola objektů
 • Zastavování vozidla, kontrola vozidla, kontrola posádky
 • Trestné činy a činnost policistů na místě činu
 • Komunikace - komunikační prostředky, verbální a neverbální komunikace
 • Sebeobrana, použití donucovacích prostředků, zajištění pachatele
 • Bezpečná manipulace se zbraní, základní střelecké dovednosti pistole/puška

General Policing – Level 2

 • Dozorčí služba
 • Základy krizového vyjednávání a posttraumatické intervence
 • Základy kriminologie a kriminalistiky, postupy při vyšetřování trestných činů
 • Práce v terénu, topografie
 • Pokročilé techniky sebeobrany
 • Pokročilé střelecké dovednosti, součinnost teamu, střelba z vozidel, boj v budovách
 • Pokročilé postupy první pomoci

General Policing – Level 3

 • Řízení policejního teamu
 • Instruktáž mužstva, reporting k nadřízeným složkám
 • Zákroky pod jednotným vedením, součinnost s ostatními ozbrojenými složkami
 • Protidemonstrační opatření
 • Psychologie davu, vývojová stádia davu, techniky zvládání davu a využití antikonfliktních teamů
 • Vedení vyšetřování trestných činů
 • Základní techniky řízení vozidel, součinnost vozidel, mimořádné situace
 • Využití vozidel při služebních zákrocích