организации одесса

  • 1
  • 2

Vzdělávací centrum

 

Vzdělávací centrum ECES Institut, s. r. o.,
je společnost poskytující vzdělávací služby se zaměřením na bezpečnostní problematiku.

Její předchůdkyně již dlouhodobě působí ve Slovenské republice pod názvem ECES, s. r. o.

Vzdělávací centrum ECES Institut je akreditováno jako zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a vlastní také oprávnění k realizaci „Přípravného kurzu k získání odborné způsobilosti“. Udělené akreditace Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže České republiky  ji opravňují k vedení individuálních, skupinových i kombinovaných forem odborných kurzů a vzdělávacích programů.

Výše uvedené služby poskytuje nejenom zaměstnancům zřizovatele, ale všem zájemcům z řad veřejnosti.

 

Spolupráce s akademickými odborníky 

Vzdělávací centrum ECES Institut dlouhodobě spolupracuje s předními pedagogy vysokoškolských studijních oborů „Technická bezpečnost osob majetku“, „Bezpečnostní inženýrství“ a „Požární ochrana a bezpečnost průmyslu“, jež jsou zajišťovány Katedrou bezpečnostního managementu při Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava.

Jako smluvní partner se společně s fakultou podílí na realizaci několika transformačních a rozvojových projektů v oborech Havarijní plánování a krizové řízení, Technická bezpečnost osob a majetku, Bezpečností inženýrství a Bezpečnostní plánování. Zmíněná spolupráce mimo jiné zahrnuje také oblast studijní, konkrétně při spoluutváření studijních programů, vedení studentských prací a zajišťování stáží  a praxe studentů.

 

исскуство

сайт с нуля