организации одесса

 • 1
 • 2

Security Guard

foto 3
Absolventi výcvikového programu Security Guard získají veškeré znalosti a dovednosti nezbytné pro efektivní výkon činností při ochraně objektů. Seznámí se s technologiemi využívanými pro ostrahu objektů, budou schopni zajišťovat bezpečnost objektů zvláštního významu, nebo objektů se zvláštním režimem, jako jsou státní instituce, objekty diplomatických misí nebo sídla významných firem a korporací. Budou schopni kontrolovat a evidovat vstupující osoby, dodávky materiálu a zboží a vjíždějící vozidla. Budou mít znalosti legislativních oprávnění a činností a budou schopni správně reagovat v případě mimořádných událostí a spolupracovat s dalšími bezpečnostními složkami. 

Absolventi vyšších úrovní výcviku budou připraveni k řízení bezpečnostního týmu, k ovládání bezpečnostních technologií, vedení bezpečnostního monitorovacího centra. Dokážou zpracovávat krizové plány, vyhodnocovat bezpečnostní situaci, a řídit bezpečnostní operace při mimořádných událostech. Účastníci vyšších úrovní absolvují rovněž výcvik bezpečného ovládání zbraní a obranné střelby včetně základního výcviku boje v budovách.  

 

Základní oblasti přípravy jsou: 

Security Guard - Level 1 

 • První pomoc
 • Úvod do problematiky ochrany objektů
 • Základy právního povědomí - obrana, krajní nouze, oprávnění ke kontrole osob
 • Úvod do problematiky střežení objektů prostřednictvím bezpečnostních technologií (EZS, EPS, CCTV)
 • Kontrola a evidence osob vstupujících do střežených objektů a fyzická kontrola jejich zavazadel (detektory kovů ruční a rámové), kontrola vozidel vjíždějících do střežených objektů
 • Krizové plány
 • Evakuace
 • Reakce na mimořádné události a spolupráce s bezpečnostními složkami
 • Komunikace
 • Sebeobrana 

 

Security Guard - Level 2 

 • Bezpečnostní technologie a jejich ovládání (kamerové systémy, alarmy, požární systémy)
 • Hlídková služba a kontrola objektů
 • Činnost bezpečnostního centra (monitorovací centrum/dispečink/velín)
 • Kontrola zavazadel s využitím X-Ray přístrojů, kontrola příchozí pošty a zásilek
 • Pokročilé techniky sebeobrany
 • Bezpečná manipulace se zbraní, základní střelecké dovednosti pistole/puška
 • Pokročilé postupy první pomoci

 

Security Guard - Level 3 

 • Hodnocení rizik při ochraně objektů zvláštního významu
 • Řízení bezpečnostního teamu
 • Řízení činnosti bezpečnostního centra (monitorovací centrum/dispečink/velín)
 • Řízení operací při mimořádných událostech
 • Základní techniky zvládání davu
 • Základy krizového vyjednávání a posttraumatické intervence
 • Sebeobrana, použití donucovacích prostředků, zajištění pachatele
 • Pokročilé střelecké dovednosti

исскуство

сайт с нуля