организации одесса

 • 1
 • 2

Rekognice přítomnosti drog

Školení zaměřené na rekognici drog u zaměstnanců. Školení je vhodné pro vedoucí zaměstnance pracovišť, kde se mohou setkat s výskytem užívání OPL.

 

20180406 102349 F

 

Úvod

 • Co jsou drogy, jak jsou definovány v ČR a jak v zahraničí
 • Stručná historie a vývoj
 • Proč lidé užívají drogy pozitiva, negativa

Legální drogy

 • Kofein
 • Alkohol
 • Tabák
 • v současné době i některé další látky označované jako aromatickéčaje apod. dovážené z Číny

Základní rozdělení omamných a psychotropních látek

 • Syntetické
 • Přírodní
 • Opiáty
 • Stimulanty
 • atd.

Nejčastěji užívané drogy v podmínkách České republiky

 • Specifika drogové scény v České republice

Účinky omamných psychotropních látek na organismus člověka

 • Fyzické a psychické projevy užívání OPL
 • Nejčastější projevy užívání OPL - paranoia, schizofrenie, fyzické projevy jako jsou léze, akné apod.
 • Rizika spojená s užíváním OPL
 • Zdravotní rizika, rizika pro společnost
 • Související kriminalita

Detekce osob užívajících OPL

 • Základní způsoby detekce, možnost provádět namátkové kontroly
 • Řešení drogové problematiky na pracovišti ze strany zaměstnavatele

исскуство

сайт с нуля