организации одесса

  • 1
  • 2

Kurz asertivity a komunikačních dovedností

 

Tento kurz připraví zaměstnance na případné krizové situace, s nimiž se mohou v průběhu jejich činnosti setkat. Důraz je kladen na formy komunikačních dovedností, a to jak ve verbální, tak i v neverbální formě. Účastníci kurzu si osvojí některé základní komunikační principy a jsou schopni rozeznávat případné krizové stavy. Součástí kurzu je i vlastní nácvik na modelových situacích. Účastníci kurzu mají také možnost seznámit se s manipulací a obranou proti manipulativním technikám.


Osnova kurzu:

  • Reprezentace jednotlivce a společnosti
  • Verbální komunikační dovednosti
  • Neverbální komunikační dovednosti
  • Krizová komunikace
  • Manipulace a obrana proti ní
  • Základy společenské etikety

 

исскуство

сайт с нуля