организации одесса

 • 1
 • 2

Kurz sebeobrany

Základní školení, ve kterém si účastník osvojí základní dovednosti proti běžným útokům a osvojí si základy psychologie konfliktu. Dále se klient naučí psychicky obstát při vyhrožování zbraní a složitějších formách napadení.

Osnova školení:

 • úvod do problematiky (statistiky, rizikové faktory)
 • profil a motivace útočníka
 • základní pravidla při střetu s agresorem
 • osvojení základních pádových technik
 • obrana proti úchopům za ruce a oděv
 • obrana proti rdoušení a škrcení
 • obranné kryty proti úderům a kopům
 • obranné techniky proti vyhrožování nožem
 • obranné techniky proti ohrožení více útočníky
 • obranné techniky při boji na zemi
 • základní taktické zásady
 • psychologie konfliktu obecně
 • časté řešení modelových situací

 

 

исскуство

сайт с нуля