организации одесса

  • 1
  • 2

Poradenské a konzultační služby

Bezpečnostní audit

Pasportizaci bezpečnostních prvků fyzické a technické ostrahy

Kategorizaci objektů podle rizik do skupin a jejich bazální unifikace

Návrh technické inovace a jeho integrace do managementu rizik

Optimalizace nákladů

Efektivní rozdělení odpovědnosti a procesů

Zohlednění objektu v rámci pohledu kritické infrastruktury a měkkých cílů

Zohlednění zákona o GDPR v navrhovaném projektu

Finální návrh projektu integrované ostrahy

исскуство

сайт с нуля