Kurz první pomoci

Školení probíhá formou prezentace s praktickými ukázkami s důrazem na získání praktických dovedností každého účastníka. K praktickému nácviku jsou využívány resuscitační figuríny, esmarch, tvarovatelné dlahy, pánevní pás a AED.

Popis kurzu Poptat kurz

Cílem kurzu je soubor dovedností a znalostí pro záchranu lidského života. Absolventi získají dovednosti první pomoci s minimálním počtem pomůcek, tedy jen s využitím svých rukou a znalostí, případně za pomoci běžného vybavení lékárniček. Kurz je nejen teoretický, ale zejména praktický. Posluchači si vyzkouší řadu úkonů na figurínách – obvazování, manipulaci s poraněným, resuscitaci a další techniky.

Součástí kurzu je také praktický nácvik situací s využitím maskovaných zranění.

Základní oblasti přípravy:

Kurz první pomoci

 • Základní seznámení s fyziologií lidského těla
 • Obsah lékárničky – instruktáž k pomůckám
 • Základní postupy v resuscitaci dle G2015/BLS
 • Život ohrožující stavy bezvědomí, poruchy dýchání, krvácení, šok
 • Zlomeniny, vykloubení, pneumotorax, úrazy páteře, amputace
 • Ošetření ran, zaškrcení, řezné a tržné rány, cizí tělesa v ráně
 • Náhle vzniklé závažné stavy křeče, srdeční záchvat, mozková mrtvice, epilepsie, astmatický záchvat, tonutí
 • Tepelná poranění, omrzliny, podchlazení, přehřátí, úpal, popáleniny, zasažení elektrickým proudem
 • Otravy a poleptání, otrava plyny, houbami, jedovatými látkami, poleptání kůže, očí, sliznic
 • Polohování postiženého úlevová/stabilizační/autotransfuzní poloha, krční límec, páteřní deska
 • Události s velkým počtem zraněných, Triage, demonstrování úmyslu sebevraždy
 • Doporučení při náhlém ozbrojeném útoku vzhledem k první pomoci