Kurz zvládání mimořádných událostí v bankovním sektoru

Obsah kurzu je tvořen na míru pro zaměstnance v bankovním sektoru, tzn. zejména pro přepážkové zaměstnance v bance. Toto školení zahrnuje postupy při požáru a evakuaci budovy, postupy při útoku aktivního střelce a taktiku chování při loupežném přepadení.

Popis kurzu Poptat kurz

Kurz je zaměřen především na management, bezpečnostní a organizační personál bank a finančních istitucí, kteří se podílejí nebo se budou podílet na zvládání mimořádných událostí. Cílem je informovat a přenést znalosti na účastníky o možnostech, jak při takových událostech jednat a jak správně řešit tyto situace, které mohou nastat nejen uvnitř budovy, ale také v jejím okolí. Součástí školení je základní orientace v právním prostředí týkající se přípravy na mimořádné události a krizové situace. Nedílnou součást jsou rady, zkušenosti a rozbor již vzniklých situací, které přinesou odpovědi a řešení jak se na mimořádné události a krizové situace připravit.

Základní oblasti přípravy:

Školení

  • Úvod do problematiky (statistiky, rizikové faktory)
  • Profil a motivace útočníka
  • Možné typy průběhu událostí
  • Reakce na mimořádnou událost a chování v jejím průběhu
  • Simulované situace v prostoru hotovostních přepážek
  • Nácvik evakuace