Vzdělávací centrum ECES

Její předchůdkyně již dlouhodobě působí ve Slovenské republice pod názvem ECES, s. r. o. Vzdělávací centrum ECES Institut je akreditováno jako zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a vlastní také oprávnění k realizaci „Přípravného kurzu k získání odborné způsobilosti“. Udělené akreditace Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže České republiky ji opravňují k vedení individuálních, skupinových i kombinovaných forem odborných kurzů a vzdělávacích programů. Výše uvedené služby poskytuje nejenom zaměstnancům zřizovatele, ale všem zájemcům z řad veřejnosti.

Spolupráce s akademickými odborníky

Vzdělávací centrum ECES Institut dlouhodobě spolupracuje s předními pedagogy vysokoškolských studijních oborů „Technická bezpečnost osob majetku“, „Bezpečnostní inženýrství“ a „Požární ochrana a bezpečnost průmyslu“, jež jsou zajišťovány Katedrou bezpečnostního managementu při Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava.

Jako smluvní partner se společně s fakultou podílí na realizaci několika transformačních a rozvojových projektů v oborech Havarijní plánování a krizové řízení, Technická bezpečnost osob a majetku, Bezpečností inženýrství a Bezpečnostní plánování. Zmíněná spolupráce mimo jiné zahrnuje také oblast studijní, konkrétně při spoluutváření studijních programů, vedení studentských prací a zajišťování stáží a praxe studentů.