Profesní kvalifikace
Pracovník Dohledového centra PCO, 68-003-H

Pracovník Dohledového centra je osoba se specifickými znalostmi a dovednostmi, která zajišťuje ochranu osob a majetku. Využívá ktomu prostředků moderních technologií, zejména zabezpečovacích systémů, CCTV řešení a jiných bezpečnostních zařízení vnávaznosti na oprávněné zájmy, instrukce a činnosti organizačních celků.

Popis kurzu Rezervovat kurz

Absolvováním kurzu získá uchazeč o pozici pracovníka dohledového centradetailní přehled o všech činnostech a úkonech souvisejících snově nabitouprofesí. Kzákladním činnostem patří obsluha pultů centralizované ochrany, radiostanic a technických zařízení kochraně majetku a osob. Technické znalosti doplňuje obsluha mechanických a elektronických zabezpečovacích systému, a také požárních a hasících systémů. Vrovině administrativních a analytických znalostí jde o podíl na přípravě a realizaci režimových opatření, správné předávání pokynů kodvrácení nebezpečí nebo zamezení škody na majetku či zdraví osob. Dále se jedná o komunikaci sklientem či spracovníky integrovaného záchranného systému.

V neposlední řadě získá uchazeč také dovednosti o vedení elektronické i písemné dokumentace o průběhu služby či záznamu mimořádných událostí.

Zkouška má praktickou, ústní a písemnou část. Vpřípadě písemné zkouškyje vyžadována 80% úspěšnost. Vpřípadě praktické a ústní zkoušky je vyžadováno splnění všech 4 zadaných kritérií.

Základní oblasti přípravy:

Obsah přípravného kurzu

 • Obsluha PC
 • Obsluha technických bezpečnostních systémů
 • Obsluha přijímací zařízení a vyhodnocování signálů z bezpečnostních systému
 • Praxe se složkami integrovaného záchranného systému
 • Právní základy bezpečnostní činnosti se zaměřením na vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů a organizování zákroků na narušených objektech
 • Organizování činností k zajištění a obnovení bezpečnosti
 • Organizování činností směřující ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
 • Správa dokumentace o provozu dohledového centra
 • Vedení správy činnosti spojené sostrahou, kontrolami stanovišť a dalšími bezpečnostními úkony ve fyzické ostraze
 • Výjezdy zásahových jednotek a zaměření se na komunikaci
 • Formy komunikace při organizování zásahů vnapadených objektech