Rekognice přítomnosti drog

Školení zaměřené na rekognici drog u zaměstnanců. Školení je vhodné pro vedoucí zaměstnance pracovišť, kde se mohou setkat s výskytem užívání OPL.

Nunc ullamcorper tristique ligula et efficitur. Duis bibendum nulla eu laoreet volutpat. Curabitur vel dolor tempus, convallis sapien a, tincidunt velit. Sed nulla massa.

Popis kurzu Poptat kurz

Cílem kurzu je získat informace o nelegálních drogách a návykových látkách. Součástí školení je také rozpoznání drogových závislostí a dále znalosti o platné legislativě a možnostech, jak drogy u zaměstnanců odhalovat. Posluchači se doví, jak postupovat v případě, že se přítomnost drogy nebo návykové látky prokáže.

Obecně pak kurz posluchačům přinese dovednosti v rozpoznání základních druhů drog a jejich působení na člověka a jeho vnějších příznaků, zejména pak v jeho chování, jednání či vzhledu.

Absolventi se naučí, jak vzniklé situace vyhodnocovat a jak je řešit v návaznostech na odhadnuté stádium závislosti či druh užívané psychotropní látky u odhaleného jedince.

Základní oblasti přípravy:

Úvod

 • Co jsou drogy, jak jsou definovány v ČR a jak v zahraničí
 • Stručná historie a vývoj
 • Proč lidé užívají drogy pozitiva, negativa

Legální drogy

 • Kofein
 • Alkohol
 • Tabák
 • v současné době i některé další látky označované jako aromatickéčaje apod. dovážené z Číny

Základní rozdělení omamných a psychotropních látek

 • Syntetické
 • Přírodní
 • Opiáty
 • Stimulanty
 • atd.

Nejčastěji užívané drogy v podmínkách České republiky

 • Specifika drogové scény v České republice

Účinky omamných psychotropních látek na organismus člověka

 • Fyzické a psychické projevy užívání OPL
 • Nejčastější projevy užívání OPL - paranoia, schizofrenie, fyzické projevy jako jsou léze, akné apod.
 • Rizika spojená s užíváním OPL
 • Zdravotní rizika, rizika pro společnost
 • Související kriminalita

Detekce osob užívajících OPL

 • Základní způsoby detekce, možnost provádět namátkové kontroly
 • Řešení drogové problematiky na pracovišti ze strany zaměstnavatele