Profesní kvalifikace

Cílem profesní kvalifikace je získat úroveň kvalifikačních předpokladů uchazeče o bezpečnostní pozici. Zkouška zahrnuje písemnou část, dále praktickou a také ústní část. Vykonaná zkouška má prověřit získané dovednosti pracovníka a jejich aplikaci aplikovat při výkonu funkce. Jde nejen o praktické dovednosti při plnění pracovních úkolů, ale také o základní právní normy. Úspěšným vykonáním zkoušky v českém jazyce získá uchazeč osvědčení o profesní kvalifikaci.

Oblasti profesní kvalifikace

Oblasti profesní kvalifikace:

Strážný

Profesní kvalifikace Strážný je určena všem pracovníkům, kteří zajišťují činnost ostrahy majetku, osob a chráněných zájmů.

Podle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a následným upřesněním uvedeným v zákoně č. 155/2010 Sb. je od 1. srpna 2012 povinností každého pracovníka soukromé bezpečnostní služby, zaměstnanců dalších organizací, podniků a institucí, kteří vykonávají pracovní činnosti na pozicích strážný, recepční/vrátný splňovat odbornou způsobilost. Tato povinnost se týká každého pracovníka bez rozdílu typu pracovní smlouvy.

Psovod bezpečnostní služby

Profesní kvalifikace Psovod bezpečnostní služby je kvalifikace určená pracovníkům bezpečnostní služby zajišťujícím ostrahu a ochranu majetku a osob a chráněných zájmů s pomocí vycvičeného služebního psa.

Detektiv koncipient

Profesní kvalifikace Detektiv koncipient je určena pracovníkům spolupracujícím při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.

Podle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění a následným upřesněním uvedeným v zákoně č. 155/2010 Sb. je od 1. srpna 2012 povinností každého pracovníka soukromé bezpečnostní služby, zaměstnanců dalších organizací, podniků a institucí, kteří vykonávají pracovní činnosti detektivů koncipientů – služby soukromých detektivů splňovat odbornou způsobilost. Tato povinnost se týká každého pracovníka bez rozdílu typu pracovní smlouvy.

Pracovník dohledového centra

Profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra je kvalifikace určena pracovníkům, kteří zajišťují ochranu majetku, osob a oprávněných zájmů podle instrukcí v návaznosti na činnost organizačních celků, vyžadujících specifické znalosti a dovednosti.