VIP Protection

Tento kurz je určen pro pracovníky, kteří budou zajišťovat bezpečnost osob ve státním i civilním sektoru.

Absolventi tohoto kurzu budou schopni vykonávat všechny činnosti při zajištění bezpečnosti pracovníků státní správy, diplomatických misí, mezinárodních organizací nebo představitelů významných společností a korporací, včetně jejich bezpečnosti v krizových oblastech nebo nepřátelském prostředí.

Popis kurzu Poptat kurz

Kurz VIP Protection připraví bezpečnostní pracovníky zejména k výkonu preventivních bezpečnostních opatření, ale také k operativním činnostem a k reakci na mimořádné události s důrazem na bezpečí chráněných osob.

Absolventi vyšších úrovní kurzu VIP Protection budou dále schopní plánovat a řídit bezpečnostní operace, podílet se na rozhodovacích procesech při bezpečnostních operacích a řídit bezpečnostní týmy v případě krizových událostí.

Základní oblasti přípravy:

VIP Protection – Level 1

 • Poskytování první pomoci
 • Úvod do problematiky osobní ochrany a protokol osobní ochrany, legislativní oprávnění
 • Technika a postupy při osobní ochraně
 • Zajištění bezpečnosti osob při zvláštních příležitostech
 • Vozidla, využití vozidel při osobní ochraně, součinnost vozidel
 • Reakce na mimořádné události a spolupráce teamu při útoku
 • Komunikace uvnitř teamu
 • Týlové zajištění a komunikace s týlem, využití technologií
 • Sebeobrana
 • Bezpečná manipulace se zbraní
 • Základní střelecké dovednosti pistole/puška
 • Pokročilé střelecké dovednosti, různé pozice, využití krytů, součinnost teamu

VIP Protection – Level 2

 • Epizodická ochrana, zajištění bezpečnosti budov, kontrola osob, kontrola zavazadel
 • Pokročilé postupy osobní ochrany, rozsáhlejší teamy a jejich spolupráce, spolupráce více teamů
 • Základy pyrotechniky, Pyrotechnická prohlídka budov a veřejných prostranství, prohlídka vozidel
 • Pokročilé techniky sebeobrany
 • Pokročilé střelecké dovednosti, součinnost teamu, střelba z vozidel, boj v budovách
 • Základní techniky řízení vozidel při osobní ochraně, součinnost vozidel
 • Pokročilé postupy první pomoci

VIP Protection – Level 3

 • Hodnocení rizik při osobní ochraně a krizové plánování a řízení
 • Plánování operací osobní ochrany
 • Plánování tras pro přesun VIP
 • Řízení operací osobní ochrany a řízení týlového zajištění
 • Spolupráce s chráněnou osobou
 • Pokročilé střelecké dovednosti, střelba za snížené viditelnosti,
 • Pokročilé techniky řízení vozidel, součinnost vozidel, mimořádné situace