• 1
  • 2

Profesní příprava

strazny

profesní kvalifikace Strážný

Odborná příprava pro výkon povolání.

General Data Protection

gdpr

nařízení Evropské unie 

Nabídka řešení GDPR

Studijní materiály

strazny

materiály ke stažení 

Studijní a další dokumenty.

Publikace GDPR pro praxi

Titulka GDPRPublikace si klade za cíl poskytnout základní informace týkající se GDPR čili Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sektoru, ale i veřejné správě a neziskovým organizacím. Snahou autorského kolektivu bylo formou srozumitelnou i pro neprávníky přiblížit vše, co GDPR a předpisy související přináší do praxe. Publikace překračuje obvyklý rámec právního textu a srozumitelnou formou vysvětluje problematiku ochrany osobních údajů i z hlediska řízení procesů, informačních technologií, technického zabezpečení prostor, spisové služby atd. Výklad se nezaměřuje pouze na speciální předpisy o ochraně osobních údajů, ale zařazuje problematiku do širšího právního rámce, tj. řeší problematiku ochrany osobnostních práv i další oblasti. Součástí výkladu jsou i příklady z rozhodovací praxe soudů. Jedná se tedy o komplexní návod, jak si při ochraně osobních údajů a implementaci GDPR počínat v každodenní praxi i z hlediska dlouhodobé koncepční práce.
Do této publikace přispěl také pan Ivo Popardowski, generální ředitel společnosti ABAS IPS Management, rozborem problematiky GDPR z hlediska vnitřní bezpečnosti.